Skjermbilde 2018 12 02 kl. 16.33.11

AfD vurderer skilsmisse med ungdomspartiet

Deler av ”Junge Alternative” er blitt for ytterliggående for det høyrepopulistiske moderpartiet.


(tyskpolitikk.no):
På bakgrunn av rasistiske og voldsforherligende uttalelser fra medlemmer på internettforaene til Junge Alternative («Ungt alternativ»), distanserer AfD seg fra ungdomspartiet sitt. Konflikten har gått så langt at moderpartiet nå innleder en prosess som kan ende med at organisasjonene skiller lag.

– Med avsky noterer partiledelsen i Alternative für Deutschland seg menneskeforaktende enkeltytringer fra medlemmer i Junge Alternative. Den forventer at JA øyeblikkelig ekskluderer disse medlemmene, meddelte moderpartiet AfD etter en telefonkonferanse tidligere denne uken.

Ifølge kilder nær partiledelsen er det ulike oppfatninger av hva som er den beste tilnærmingen. Likevel er det bred enighet om at situasjonen i JA må medføre en form for reaksjon.

– Det er mulig at JA, eller enkelte av deres delstatsorganisasjoner, skilles fra AfD, uttalte nestleder Georg Pazderski i forkant av telefonkonferansen.

AfD-ledelsen har nedsatt en partiintern arbeidsgruppe som skal undersøke situasjonen nærmere. En eventuell skilsmisse med ungdomspartiet kan imidlertid ikke vedtas av ledelsen alene.

Partiet skal behandle et forslag om å endre den paragrafen i partivedtektene som betegner JA som partiets offisielle ungdomsorganisasjon på sitt neste landsmøte.

Junge Alternative etterforskes

Den nasjonale tyske etterretningstjenesten (Verfassungsschutz, Forfatningsbeskyttelsen) etterforsker allerede delstatsorganisasjonene til JA i delstatene Baden-Württemberg og Bremen.

Forfatningsbeskyttelsen har opphav i den kalde krigen og består av byråer både på føderalt nivå og i de enkelte delstatene. Byråenes oppgave er å overvåke organisasjoner og miljøer som kan oppfattes som en trussel mot forfatningen, som vil si den grunnleggende friheten og demokratiet i landet.

Ifølge byrået i Stuttgart eksisterer det «forbindelser mellom JA Baden-Württemberg og høyreekstremene som hentyder til felles forfatningsfiendtlige politiske mål».

Som en konsekvens av etterforskningen har ledelsen i JA Baden-Württemberg varslet sin avgang. Forsøkene på å beskytte seg mot en «stadig voksende politisk uansvarlighet» har mislyktes, uttaler representantene.

– Dessverre har forsøkene blitt offer for en radikaliseringsprosess som spesielt de siste månedene har fått betydelig momentum, heter det i en erklæring fra den avgåtte ledelsen.

Det forventes at flere sentrale skikkelser i JA vil trekke seg fra sine verv.

Avdelingen i Niedersachsen er lagt ned

Tidligere har Forfatningsbeskyttelsen også etterforsket JA i delstaten Niedersachsen. På bakgrunn av etterforskningen vedtok JA Niedersachsen å oppløse seg selv på initiativet til JA-leder Damian Lohr 4. november. Hensikten var å beskytte resten av organisasjonen.

I forkant av beslutningen til JA Niedersachsen, hadde delstatsorganisasjonen vært preget av interne konflikter, der lederne i lokallagene i Hannover og Lüneburg trakk seg. Det har også vært tilfelle i organisasjonen nasjonalt de siste månedene.

Lohr har også hatt samtaler om situasjonen i JA med ledelsen i AfD og opplyst dem om at Baden-Württemberg og Niedersachsen er høyborgene til ekstremistene i ungdomsorganisasjonen.

Ellers i JA skal Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Hessen og Rheinland-Pfalz være nevnt som deler av organisasjonen som regnes for å være ytterliggående. Igjen står dermed avdelingene i delstatene Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Saarland og Bayern som kan regnes som mer moderate.

Kan stumpene reddes?

En løsning som AfD-nestlederen Pazderski åpnet for, der kun enkelte av delstatsorganisasjonene til JA skilles fra moderpartiet, er noe en betydelig del av de moderate medlemmene ønsker seg. Slik vil de berge deler av organisasjonen sin.

– De høyreekstreme aktivitetene i JA har nådd en utstrekning som skader AfD. Når JA skader AfD, må de vekk, sier JA-nestleder Nicolai Boudaghi.

Nestlederen, som har foreldre fra Iran, forteller også om personlige angrep fra andre medlemmer i organisasjonen.

– Det blir sagt at man ikke kan gi meg hånden sin fordi blodet mitt er urent. Jeg kan ikke lenger sitte rundt samme bord som slike mennesker.

Foto: https://twitter.com/Germany525