Bouffier

Stemmer i Hessen må telles på nytt

Rettelsen av feiltellingen i Frankfurt kan avgjøre utfallet av delstatsvalget.


(Tyskpolitikk.no): I etterkant av det hessiske delstatsvalget 28. oktober, er det blitt kjent at det har vært alvorlig rot med stemmeopptellingen i storbyen Frankfurt.

Ved et dusin valgavdelinger skal stabler med stemmesedler ha blitt forvekslet, registrert feil, ikke registrert i det hele tatt eller rett og slett glemt. Det kan få konsekvenser for utfallet av valget.

Det nøyaktige omfanget av uregelmessighetene i opptellingen er ikke kjent, men estimater antyder at det i noen tilfeller kan dreie seg om flere hundre stemmer.

Arbeidet med å telle stemmene i Frankfurt på nytt er allerede i gang. Valgkontoret i den tyske finanshovedstaden vil ikke oppgi hvor mange stemmer som er blitt korrigert så langt, men overslag tyder på at det beløper seg på minst to tusen.

Valgresultatet i Hessen er og vil forbli svært jevnt. Derfor kan korrigeringen av stemmetallet endre maktbalansen og bestemme utfallet av valget på to måter.

SPD kan ende opp som nest størst

Omtellingen kan avgjøre hvilket parti som blir delstatens nest største i antall stemmer.

Foreløpig har både die Grünen og SPD fått 19,8 prosent oppslutning og 29 mandater hver i landdagen. Die Grünen vippet SPD av tronen som nest største parti med et overtak på kun 94 stemmer.

Det kan imidlertid vise seg at SPD beholder posisjonen som nest største parti likevel. Beregninger tyder på at die Grünen har mistet omtrent 130 stemmer mens SPD har vunnet omtrent 120 stemmer så langt i omtellingen.

Selv om det ikke nødvendigvis påvirker mandatberegningen, kan et slikt resultat åpne for et rød-grønt-gult regjeringssamarbeid mellom SPD, die Grünen og FDP. Sistnevnte har så langt utelukket en såkalt trafikklyskoalisjon med det argumentet at de ikke vil delta i en regjering ledet av die Grünen.

Hvis die Grünen mister overtaket sitt, vil det være naturlig at SPD leder et slikt samarbeid. Dermed faller FDPs argument bort.

Det er ingenting som formelt hindrer SPD i å lede et samarbeid mellom de tre partiene med det opprinnelige valgresultatet, men sedvane tilsier at det største partiet i en koalisjon får regjeringssjefen.

Et flertall kan miste et mandat

Den hessiske landdagen består av 137 representanter. Et flertall i parlamentet må derfor utgjøre minst 69 mandater. Under den foreløpige mandatfordelingen kan et slikt flertall dannes av CDU og SPD, CDU og die Grünen eller SPD, die Grünen og FDP. Alle tre flertallskonstellasjonene består av kun 69 mandater.

Inntil videre representerer de tre konstellasjonene mulige regjeringsalternativer. Men det kan endre seg hvis det endelige valgresultatet tipper et mandat fra ett parti til et annet. Hvis CDU, SPD, die Grünen eller FDP mister ett mandat, vil ett eller to av disse regjeringsalternativene i praksis utelukkes.

Selv om det har forekommet på delstatsnivå, er mindretallsregjeringer uvanlige i Tyskland. Hessen har hatt en mindretallsregjering kun i årene 1982 til 1985, da SPD regjerte med støtte fra die Grünen i landdagen. Den situasjonen var imidlertid svært spesiell da Hessen hadde både ordinært valg og nyvalg uten å oppnå noe styringsdyktig flertall i parlamentet.

CDU i samtaler med die Grünen og med SPD

Volker Bouffier har ledet en regjering bestående av CDU og juniorpartner die Grünen siden 2013.

De svart-grønne partiene har fortsatt et flertall i landdagen, men styrkeforholdet mellom dem er endret betydelig. Die Grünen opplevde stor fremgang ved valget mens CDU tapte mer enn tilsvarende oppslutning. Derfor er det ikke gitt at regjeringssamarbeidet deres fortsetter som før.

De to partiene har hatt møter for å drøfte mulighetene for en nyetablering av regjeringen og prosessen videre. Både Bouffier og Tarek Al-Wazir, viseregjeringssjef fra die Grünen, mener det er naturlig å avvente mer dyptgående samtaler og forhandlinger til etter møter med andre partier.

Selv om det angivelig ikke dreier seg om sonderinger om en mulig svart-rød regjeringskoalisjon, har CDU også hatt samtaler med SPD.

Til tross for en sterkt redusert oppslutning, er det kristendemokratiske partiet fortsatt det største i Hessen. CDU skal bestemme seg for hvilket parti de ønsker å inngå regjeringsforhandlinger med i løpet av helgen.

Foto: https://www.facebook.com/volker.bouffier/