Bucket 88469 1920

Full gass med kull

Samtidig som Tyskland prøver å nå klimamålene, river landet gamle kirker for å åpne nye kullkraftverk.


(tyskpolitikk.no):
Januar 2018. I delstaten Nordrhein-Westfalen (NRW) rives den mer enn 100 år gamle kirken «Immerather Dom». Grunn: Det skal opprettes brunkullkraftverk her.

I tillegg har rundt 700 personer måttet flytte som følge av prosjektet.

- Det kan ikke rettferdiggjøres at det gjøres massive inngrep i natur og menneskerettigheter, og at klimaet oppvarmes, kun for at brunkull til eksport skal utvinnes, uttalte en aktivist like før kirken ble revet.

Mens Tyskland jobber for å begrense klimautslippene ofres miljø og en ærverdig, gammel kirke til fordel for svært forurensende kullkraft.

Samtidig har landet et strømoverskudd, først og fremst fordi det produserer stadig mer fornybar energi. Hvorfor åpnes da likevel et forurensende brunkullkraftverk?

En skitten energikilde

Brunkull regnes for å være blant de mest forurensende formene for energi. Per kilowattime er utslippene fra brunkull på 1150 gram CO2. Til sammenligning er utslippene fra henholdsvis steinkull og gass på 900 og 370 gram CO2 per kilowattime, skriver WDR.

Rundt halvparten av Tysklands CO2-utslipp kommer fra energisektoren, og brunkullutvinning står for mesteparten av disse. En fjerdedel av landets strømforsyning kommer fortsatt fra brunkull.

Om Europas mest folkerike stat skal nå klimamålene sine må de altså stenge ned flere av sine kullkraftverk. Det er imidlertid lettere sagt enn gjort.

Hovedårsaken til at det åpnes nye kullkraftverk i NRW er arbeidsplasser. I Tysklands mest folkerike delstat arbeider 9000 i kullindustrien, medregnet leverandørindustri er det 30 000.

- Vå må derfor redusere kullforbruket år for år, vi går ut av steinkull i år, bygge opp fornybar energi, men det kan ikke gjøres med et brudd som mange partier ønsker, uttalte NRWs ministerpresident Armin Laschet (CDU) om arbeidsplassene i et intervju med Westdeutsches Rundfunk (WDR).

Ønsker stopp innen 2030

Die Grünen er partiet som har markert seg tydeligst for en raskere utgang av kullenergi. Miljøpartiet vil stenge ned 20 av landets 77 kullkraftverk innen 2020 og samtlige innen 2030.

- Vi må spørre oss som samfunn om vi vil gjøre framtiden mulig, eller om vi vil holde fast ved fortiden inntil framtiden er blitt umulig, og derfor mener jeg dagens standpunkt er feil, nærmest ansvarsløst, sa partiets nyvalgte partileder Robert Habeck til samme kanal.

- Slike rådgivere fra Schleswig-Holstein som ikke kjenner til behovene her er lite hjelpsomt, kontret Laschet.

Mange i delstaten deler ministerpresidentens syn, og mener det er tull å stenge ned kullkraftverkene. Det er litt som hvordan mange vestlendinger ville reagert når en MDG-politiker foreslår å stoppe all oljeproduksjon.

En annen viktig årsak til at NRW ønsker videre kullkraft er atomkraft. Laschet har nemlig en plan om å eksportere strøm til Belgia, slik at nabolandet skal kunne stenge ned sine atomkraftverk, skriver Deutschlandfunk.

Et dilemma for SPD

For sosialdemokratene i SPD (Sozialdemorkatische Partei Deutschlands) er kullkraft et ømt tema. Mens partiet ønsker å bidra til å nå klimamålene, har det tradisjonelt stått sterkt i NRW, mye på grunn av arbeiderne i kullindustrien.

- De berørte delstatene kan ikke takle alle kostnadene alene. Menneskene som berøres må gis pålitelige framtidsperspektiver, sa partiets stassekretær Ulrich Kelber fra NRW til Deutsche Welle (DW).

Det samme dilemmaet berører også die Linke. – Innen 2035 må den siste kullovnen bort, sa partiets miljøtalsmann Lorenz Gösta Beutin i forbundsdagen.

Samtidig la han fram et forslag om å opprette et omstillingsfond på 250 millioner euro i året som skal gå til de hardest rammede regionene

Stryker klimamålene?

I januar ble det kjent at SPD og CDU/CSU ønsker å stryke klimamålet om å kutte utslippene med fra 1990-nivå med 40 % innen 2020.

– Det kortfristige målet for 2020 kan ut fra dagens perspektiver ikke nås, stod det i et sonderingspapir som Tagesspiegel hadde fått tilgang til. I samme papir ble det også foreslått å innføre en lov som sørger for at klimamålene for 2030 oppnås.

De to koalisjonspartnerne la også fram forslag om å opprette en kommisjon som innen slutten av 2018 skal «formulere en plan for skrittvis redusering og avslutning av kullkraft, inkludert utarbeide en sluttdato».

Dette er likevel foreløpige forslag, og ting kan endre seg innen en ny regjering er på plass.

Etter dagens plan skal det være slutt på utvinning av brunkull i NRW innen 2045. Spørsmålet er om det da er for sent å redde jorda. For Immerather Dom er det i hvert fall for sent. 

Foto: Pixabay.com