Schulz tale 2

Ingen regjeringsforsikring uten forsikringsreform

SPD kjemper videre: helsepolitikk blir et av de mest sentrale temaene i nye regjeringsforhandlinger.


Skrevet av Hanne Aukrust Waagan

(tyskpolitikk.no): Fredag startet de offisielle regjeringsforhandlingene mellom unionspartiene og sosialdemokratene. Etter å ha vært uten regjering siden valget i september, blir det endelig fortgang i prosessen.

Allerede førstkommende søndag skal resultatene av forhandlingene være klare, og et være eller ikke være for en ny storkoalisjon avgjøres.

Martin Schulz og partiledelsen i SPD kan være nødt til å selge seg dyrt, etter at et stort mindretall av delegatene på landsmøtet forrige søndag stemte mot nye regjeringsforhandlinger med CDU/CSU.

Landsmøtet krevde at partiledelsen skal jobbe for å få mer gjennomslag enn det kompromissene fra sonderingsforhandlingene tidligere i januar tilsier.

Dette gjelder særlig tre punkter i følge ZDF: en innskrenking av midlertidige ansettelser, en reforhandling av familiegjenforening for flyktninger, og sist, men ikke minst- slutten på en "klassedelt" helsesystem.

Aus for Bürgerversicherung - hva nå?

Etter all sannsynlighet vil dagens dualmodell med private og offentlige helseforsikringer forbli uberørt. Som forventet, lyktes det altså ikke SPD i sonderingsforhandlingene å få gjennomslag for å erstatte dagens modell med partiets prestisjeprosjekt- borgerforsikringen.

- For å rettferdigjøre en ny storkoalisjon overfor våre medlemmer, er SPD avhengige av gjennomslag i helsepolitikken, uttaler SPDs Karl Lauterbach til Die Welt.  

Også uten borgerforsikringe, kan det innenfor den bestående dualmodellen være mulig for sosialdemokratene å få gjennomført noen av punktene i reformen.

For å kompensere for at borgerforsikringen ikke blir innført, skal  sosialdemokratene få fjernet en regel, som det SPD-ledede Helsedepartementet selv innførte i 2005.

Det nye lovforslaget skal avskaffe forsikringstakers tillegg på helseforsikringspremien, og dele forsikringspremien likt mellom forsikringstaker og arbeidsgiver.

I tillegg vil unionspartiene gå inn for å bedre helsetilbudet i distriktene ved å ansette flere leger.

CDU/CSU må likevel legge mer på bordet for å gjøre sosialdemokratene fornøyde, spår Deutschlandfunk.

Spørsmålet er nå hvor langt unionspartiene er villige til å strekke seg for å få i stand en regjering, som hvis alt går etter planen skal være klar til påske.

SPD vil minske gapet mellom privat og offentlig forsikrede

- Fordi borgerforsikringen ikke var mulig å gjennomføre i sonderingsforhandlingene, vil SPD nå gå andre veier for å bekjempe den klassedelte medisinen, sier helsepolitisk talsmann Lauterbach videre.

Sosialdemokratene ønsker å utarbeide et enhetlig lønnssystem for behandlere med flate priser, slik at private forsikringstakere ikke skal bli forfordelt.

- I løpet av to timer med privat forsikrede pasienter, tjener en lege det samme som vedkommende ville gjort i løpet av 5 timer med pasienter som er offentlig forsikret, ifølge nevnte Lauterbach.

Innad i CDU/CSU skal det være en liten åpning for en ordning i retning av et enhetlig lønnssystem, ifølge ZDF.

En annen arving fra borgerforsikringen er å gjøre det gunstigere for offentlig ansatte å skifte til en statlig forsikring. Størsteparten av offentlig ansatte er privat forsikret. Her kan unionspartiene være åpen for å gi tilskudd til en statlig forsikring for statsansatte med barn, skriver ZDF.

Foto: https://www.facebook.com/martinschulz/